Görme Engelliler

Uzaktan Eğitim Anketi

Değerli Öğretmenlerimiz!

(KAIAH ve OAADY Online Anketi)
Eğitimler hakkındaki görüşlerinizi almak üzere sizi online anketi --8 MART 2014-- tarihine kadar doldurmaya davet ediyoruz. Ankete http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresindeki Aktif Eğitimler duyurusundan ya da https://wwww.research.net/s/RRMMFJJ adresinden ulaşabilirsiniz.